Albert Vos (links) ontvangt het eerste informatiebord van Fons Hulshof. Foto: PR
london oxford university Albert Vos (links) ontvangt het eerste informatiebord van Fons Hulshof. Foto: PR (Foto: )

wisselen toetsenbord instelling OOST GELRE - Bloeiende akkerranden met onder andere boekweit, korenbloemen, bloeiend koolzaad, kleurige zonnebloemen en phacelia. Ze zijn een lust voor het oog en dragen bij aan de biodiversiteit in de Achterhoek. Vanuit de provinciale regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer kunnen agrariërs en particuliere grondeigenaren deelnemen aan dit akkerrandenproject. Zij ontvangen een vergoeding voor het inzaaien van stroken cultuurgrond of andere perceelranden of overhoeken met deze gewassen waardoor zij bijdragen aan het versterken van de flora en fauna.

zussen hinke piersma Deze tijd van het jaar bezoeken vooral vlinders en insecten de veldjes waarop vaak wel zeven gewassen tegelijkertijd in bloei staan, een kleurrijk geheel. De gewassen blijven minimaal tot 1 maart van het volgende jaar staan en bieden daardoor de gehele winter en in het vroege voorjaar veel voedsel en dekking aan allerlei vogels en andere diersoorten. Een belangrijke doelsoort is de patrijs. Deze stond de afgelopen decennia enorm onder druk en is sterk in aantal afgenomen. Door de aanleg van deze akkerranden is de soort aan een terugkeer bezig en neemt het aantal broedpaartjes weer toe. Ook andere typische akkervogels, zogenaamde meeliftende soorten, zoals geelgors, gele kwikstaart en kneu hebben baat bij deze akkerranden.

oktober bier feesten in duitsland De bloeiende akkerranden zijn een mooi voorbeeld van natuurinclusieve landbouw waarbij de deelnemers laten zien dat zij zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zo bijdragen aan de versterking van de flora en fauna en het Achterhoekse landschap. Op geschikte locaties in de gemeente Oost Gelre worden aan de rand van deze percelen informatieborden geplaatst. Voorzitter Fons Hulshof overhandigde onlangs het eerste informatiebord aan deelnemer Albert Vos.

serie downton abbey Ook deelnemen aan het akkerrandenproject of wilt u meer informatie? Kijk op de websites.


mooiste stuk frankrijk www.vangroengoed
www.de-vala.nl

Reageer als eerste extra embryonic endoderm
fabric rangoli designs
 

baby the stars shine bright Nieuwsoverzicht

lijn met kleur